Images


IMG-001


Notes


1 Contribution to ENT ENT NUL, first zine of the collective ent-ent-ent

2 Short story or poem about being eaten 

Short Story (2021)
~ Eucharistie


Neusvleugels open, de ogen gericht op iets dat ik niet ken. De tanden op en neer, krakend, dan gesmeerd met speeksel dat de mond vult. De tong begint te bewegen, de keel te slikken. Twee lichamen die zich klaarmaken vanuit uitwisselbare posities, ieder met een eigen taak. Ben ik zoet, bitter, überhaupt wel te verteren? Het vragen verdwijnt wanneer het kauwen begint.

Ik word omsloten, in het donker tot zachte substantie gemaakt. Geen zintuigen meer om waar te nemen. Niet egaal, maar wel egaler word ik vormeloos verkleind. Mijn lichaam steeds opnieuw gebroken tot een lichaam zonder hiërarchie, verspreid in bloedbanen en onverteerbare brokstukken.

Mijn zuurtegraad neemt toe en mijn kracht hecht zich met alle vingers aan zwemmende enzymen. Ik steun de ander van diep in de botten tot ver in het geheugen. Ik stimuleer voor even en leef dan een ander leven. Het gif van mijn gebeuren vormt een eigen pad, onbegaanbaar voor varkens en kattenkruid.

Steeds verder druppel ik uiteen. Vijftig gezichten, honderd buiken, duizend vleugels en bladeren zijn mijn voorouders en mijn nakomelingen.